vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 26, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7983 ra ngày 06/01/2018:
  Bình luận
Khi một vị tổng thống bày hàng
Đào Như
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. khi một TT by hng
L văn Hồng Phước 01:40:05 AM, Jan 15, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cn nữa:
Với ci tuổi trn 8 b cuả ng,ng cũng cần thường xuyn đi BS để check trạng thi thần kinh cuả ng xem c vấn đề g khng,v ng c vẽ qu căng thẳng ,khng bnh tm khi nhận xt về một nguiyn thủ quốc gia cuả Hoa kỳ
2. khi một tổng thống by hng
L văn Hồng Phước 01:33:17 AM, Jan 15, 2018 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xin c vi kiến với ng Đo Như như sau:
1-Ti xin lấy ci đầu cuả ti để thế chấp c cược với ong rằng KIM YONG UN khng bao giờ dm tấn cng Nam Hn phủ đầu,v như thế l tự st,v giết nhiều nhn mạng dn Bắc Hn.2- Mỹ cũng khng c l do g,v hậu thuẩn ở đu,kể cả Nam Hn v Nhật bản để tấn cng phủ đầu Bắc Triều tin.
3-Cuộc khẩu chiến sẽ tiếp diễn khng bao giờ dứt .
4-Iran l điểm,Bắc Triều tin chỉ l diện.
V thế ci lo cuả ng l ''lo b trắng răng''.ng vẫn chưa thấu hiểu v phn biệt ci g Trump tweeter v ci g Trump lm.Khi ng hiểu v rt được kinh nghiệm,ng sẽ c ci nhn khc ngay.Xin cho ng