vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 21, 2018
Kích thước font chữ:


Số 7983 ra ngày 06/01/2018:
  Bình luận
Khi một vị tổng thống ‘bày hàng’
Đào Như
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. khi một TT bày hàng
Lê văn Hồng Phước 01:40:05 AM, Jan 15, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
C̣n nữa:
Với cái tuổi trên 8 bó cuả ông,ông cũng cần thường xuyên đi BS để check trạng thái thần kinh cuả ông xem có vấn đề ǵ không,v́ ông có vẽ quá căng thẳng ,không b́nh tâm khi nhận xét về một nguiyên thủ quốc gia cuả Hoa kỳ
2. khi một tổng thống bày hàng
Lê văn Hồng Phước 01:33:17 AM, Jan 15, 2018 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xin có vài ư kiến với ông Đào Như như sau:
1-Tôi xin lấy cái đầu cuả tôi để thế chấp cá cược với oông rằng KIM YONG UN không bao giờ dám tấn công Nam Hàn phủ đầu,v́ như thế là tự sát,và giết nhiều nhân mạng dân Bắc Hàn.2- Mỹ cũng không có lư do ǵ,và hậu thuẩn ở đâu,kể cả Nam Hàn và Nhật bản để tấn công phủ đầu Bắc Triều tiên.
3-Cuộc khẩu chiến sẽ tiếp diễn không bao giờ dứt .
4-Iran là điểm,Bắc Triều tiên chỉ là diện.
V́ thế cái lo cuả ông là ''lo ḅ trắng răng''.Ông vẫn chưa thấu hiểu và phân biệt cái ǵ Trump tweeter và cái ǵ Trump làm.Khi ông hiểu và rút được kinh nghiệm,ông sẽ có cái nh́n khác ngay.Xin chào ông