vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 24, 2020
Kích thước font chữ:


Số 7975 ra ngày 23/12/2017:
  Tạp ghi
Thông qua dự luật cải tổ thuế vụ - Cộng Hòa ghi một bàn thắng lịch sử
Tuyết Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. ban thang lich su
sanjose,CA 09:53:22 AM, Dec 25, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
humm let's see....the houses were controlled by the GOP, the president is also a GOP....so what stop him from dismantal the so called Obamacare. i bet after 2018 the tax code will be changed.
one little thing for you TUYET LAN....Trump doesn't give a hoot about VN. he will do whatever good for him, not the USA.