vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7964 ra ngày 08/12/2017:
  Tin quốc tế
Jerusalem: Thế cô lập của Donald Trump
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Jerusalem Embassy Act -104, 23, 1995 .
Quan Ṭa 12:52:55 PM, Dec 08, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Jerusalem Embassy Act -104, 23, 1995 https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Embassy_Act
Một hành động để cung cấp cho di dời của Hoa Kỳ Embassy in Israel Jerusalem , và
cho các mục đích khác. Các Jerusalem Luật Đại sứ quán 1995 là một đạo luật nào của
Hoa Kỳ đă thông qua bởi 104 Đại hội vào ngày 23, 1995 .The Jerusalem Embassy Act of 1995[1] is a public law of the United States passed by
the 104th Congress on October 23, 1995. It was passed for the purposes of initiating
and funding the relocation of the Embassy of the United States in Israel from Tel Aviv
to Jerusalem, no later than May 31, 1999https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/12/06/in-1995-congress-reached-a-compromise-on-the-issue-of-jerusalem-trump-is-poised-to-end-it/?utm_term=.841e45f98781Được thúc đẩy bởi mong muốn hành động trước chuyến viếng thăm của ông
Rabin, Hạ viện và Thượng viện thông qua một đạo luật gọi là " Đạo luật Đại
sứ quán Jerusalem ", chính thức công nhận thành phố này là thủ đô của đất
nước và kêu gọi Đại sứ Hoa Kỳ ở Israel chuyển từ Tel Aviv 1999. Sự ủng hộ
cho dự luật đă áp đảo.
Tin quốc tế