vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 07, 2020
Kích thước font chữ:


Số 7936 ra ngày 28/10/2017:
  Tạp ghi
Ai thực sự thông đồng với Nga? Trump? Obama & Hillary?
Tuyết Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Luật Php Hoa Kỳ
AnhBaLuong 01:33:16 PM, Oct 28, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nước Mỹ l nước trọng php. Vậy th những kẻ phạm php d l ai cũng phải đưa ra php luật trường trị.
TT Trump phải giữ lời hứa của ng trước cử tri l phải lm cho nước Mỹ hung mạnh trở lại. M muốn như thế thg phải dọn sạch đống rc m nhm Con Lừa để lại!!!...
Những Con Lừa đầu đn cũng cần nhốt lại...