vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 17, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7916 ra ngày 30/09/2017:
  Biên khảo
Ai đã chôn vùi giấc mộng của Clinton?
Trọng Đạt
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Ai đ chn vi giấc mộng của Clinton?
Quan Ta 04:21:55 PM, Oct 05, 2017 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Theo ti nghĩ cuốn sch than khc mới nhất của b Hillary
xuất bản thng qua khng ni r ci sai lầm tự kiu tự đại của
b ta m chỉ đổ thừa kẻ ny người nọ như kiểu phải để cho
b ta độc diễn tranh cử trong đảng Dn Chủ th mới chịu, như
thế cn g l Democracy in American Ways nữa hử ng trời ?!
.
B Hillay chỉ v tin b Huma Mahmood Abedin qu mức tưởng tượng
do đ c lẽ b Huma Abedin đ vạch sai đường cho b chủ Hillay
.
Với kiến thức hẹp hi của ti th c lẽ b Hillary thua ng
Trump l vo pht cht b ta cứ m chặt ci Iowa nhưng ng
Trump th chạy ngay đi Michigan v Ohio