vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 26, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7912 ra ngày 26/09/2017:
  Tin quốc tế
Trung Quốc rút phim chiến tranh Việt Trung vào phút chót
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Ngy xưa m nhau b mồm nhau,
Quan Ta 12:08:27 PM, Sep 26, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
https://www.youtube.com/watch?v=uODXpHGdt-o&t=4s
.
FWD: Vietcong NFL Base near Tay Ninh with China war advisors
.
tutuonghcm Published on Feb 1, 2008.
Vietcong NFL Base near Tay Ninh border 1966, in this clip, there are Gen. Tran van Tra, Mrs. Nguyen thi Dinh women VC-Guru to welcome Red China's war delegates came to advise the Vietcong NFL & NVA guided by Frm. Vietminh NVA Gen. Nguyen chi Thanh, who visited the underground NFL's hospital, viewers can see Tra greats and exchanges two War Monsters's pictures and Gen. Tran Do, a commander of "Cuc-R Dong Thap" made a session speech to members. 1999 Mr. Tran Do himself turned dissident and was expelled from the Hanoi Comunnist's party. This film was made for propaganda to send to other Communist countries for budget report and asking for more support.
Category.
News & Politics
License
Standard YouTube License
Tin quốc tế