vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 15, 2018
Kích thước font chữ:


Số 7912 ra ngày 26/09/2017:
  Tin Việt Nam
Việt Nam nêu Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. By giờ đ hiểu
Quan Ta 11:45:18 AM, Sep 26, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bộ c hạt đậu của Hồ Ch Mnh n nằm ngay dưới đy
quần
.
Đầu năm 1974 Trung Cộng chiếm Hong Sa th Đồng ch L Duẩn ngồi
rung đi ở Hanoi v cn hoan h tnh hữu nghị anh em Trung Quốc
vĩ đại .
Tin Việt Nam