vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7911 ra ngày 23/09/2017:
  Bình luận
Trận chiến pháp lý về chủ quyền nhóm đảo Hoàng Sa
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Nghe tin phong phanh rằng
Quan Ta 12:21:42 PM, Sep 26, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tại Hanoi cc cựu bộ đội cng b Madame Nguyễn Thị Bnh đang
đề nghị sẽ đo 1 con đương hầm như Củ Chi ngy xưa v đo từ
Đ Nằng ra tới Hong Sa để đnh p qun xm lược Trung Quốc
.
Gớm, ! Gi m đo được th ti sẽ biếu cho 100 ci cuốc về
để thực thi Project ny
.