vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 08, 2020
Kích thước font chữ:


Số 7897 ra ngày 02/09/2017:
  Biên khảo
Tồn vong của người Việt: Tinh thần Tứ Bất Tử
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
4. C gi Sơn Ty
Quan Ta 02:57:22 PM, Sep 04, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
C gi Sơn Ty yếm thủng tầy dần,
Răng đen hạt nht, chn đi c no
Tc rễ tre c chải lược bồ co
X x da cc, hắc lo tứ tung
.
Trn đầu chấy rụng như sung
Rốn lồi quả qut, m hồng chn niu
C nghĩ mnh c ai ố mỹ miều
Việc nh chẳng thiết, quyết liều thn ru !
Nch hi snh tổ chuột ch,
Mắt th gin nhấm lại g lưng tm.
.
C đẹp lm sao ba mươi su tỉnh đồn,
Đồn qua tỉnh Bắc lại đồn tỉnh Đng,
Đồn rằng c ả xm trong,
Chn đi... >>
xem toàn bộ
3. Cử tri Tuấn: Cảm ơn cc tc giả đ đc kết kh ngắn cho tựa đề ny
Quan Ta 02:42:25 PM, Sep 04, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cử tri Minh Phượng: Thiết nghĩ bi viết cn thiếu vi điều quan
trọng về văn ha v cội nguồn của người Việt Nam ngy xưa, xưa lắm
đ l "Đn ng bi t đn b vấn khăn", v thm nữa th c 2 điều kh
quan trọng đ lm cho người Việt khc hẳn với người Trung Hoa
qua sau gần cả 1 ngn năm n lệ đồng ha bởi Tầu
.
Đ l "Răng đen hạt nht" của phụ nữ Việt v "Giao chỉ" của 2
ngn chn ci
.