vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 22, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7886 ra ngày 18/08/2017:
  Tin Việt Nam
Vụ Trịnh Xuân Thanh: Việt Nam ‘tiếp cận’ Đức
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. gởi PH Sơn ,Hoàng Thưỡng ...
kimkien 09:05:50 AM, Aug 23, 2017 -5 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
=Cuối cùng vn gián tiếp thừa nhận việc bắt cóc TXT và mong (tiếp cận) Đức đẻ t́m một giải tỏa phần nào căng thẳng ngoai giao giửa 2 nước.
Có người cho là v́ NGU nên NPT bị TR/C cho vào "tṛng'v́ nay Mỹ bỏ TTP VN chỉ c̣n cậy vào
LHCA hiên nay bà Thủ tướng Đúc đứng đầu.Nếu VN không vào LHCA sẻ bị lệ thuộc nặng vào TC...
=nên sáng suốt cẩn trọng hơn trong v/đ ủng hộ hay phản đói v/đ "nhạy cảm"như cờ đỏ cờ vàng...Con của ngụy chưa hẳn là không theo CS.Ngay như np hùng nn lâp hay pt trâu vẫn chưa sáng mắt ra.
=tuyên truyền xuyên tạc là VC giỏi nhất (csqt)/ Nay NQ36 được coi là thành cong . Một nhóm dlv được triển khai đánh phá...
...cho nên khong lạ ǵ chuyện bát nháo lập lại hiện nay trong CĐ Việt Nam...và những khuôn mặt phá khuấy CĐ một thời nay lại xuất hiện dần dần...
(kk)
Tin Việt Nam