vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 24, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7882 ra ngày 12/08/2017:
  Tin Việt Nam
Việt Nam quá tay trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Hoax news m thi .
Cu Tri 04:49:25 PM, Aug 12, 2017 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trịnh Xun Thanh đ l Tội phạm được thong bo trn khắp thế giới, bay giờ li đuối ra l Trịnh Xun Thanh ra đầu th ở Việt Nam; vậyl cơ quan bắt tội phạm của Đức đ khng hợp tc để bắt tội phạm. Đức mới l lỗi năng trong vụ ny v lơ l khng chịu hợp tc...Tin bắt c Trịnh Xun Thanh chỉ l tin vịt , khng đng tin cậy; bọn phản gin tung tin ny v bọn việt gian chống cuội thổi tin cuội ny ln m thi...Chống cộng ngu xuẩn chỉ loan tin vịt c ch n nghe...
Tin Việt Nam