vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 17, 2018
Kích thước font chữ:


Số 7882 ra ngày 12/08/2017:
  Tin Việt Nam
Việt Nam “quá tay” trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Hoax news mà thôi .
Cu Tri 04:49:25 PM, Aug 12, 2017 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trịnh Xuân Thanh đă là Tội phạm được thong báo trên khắp thế giới, bay giờ ḷi đuối ra là Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú ở Việt Nam; vậylà cơ quan bắt tội phạm của Đức đă không hợp tác để bắt tội phạm. Đức mới là lỗi năng trong vụ này v́ lơ là không chịu hợp tác...Tin bắt có Trịnh Xuân Thanh chỉ là tin vịt , không đáng tin cậy; bọn phản gián tung tin này và bọn việt gian chống cuội thổi tin cuội này lên mà thôi...Chống cộng ngu xuẩn chỉ loan tin vịt có chó nó nghe...
Tin Việt Nam