vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 26, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7869 ra ngày 26/07/2017:
  Tin Việt Nam
Thêm nhà hoạt động dân chủ bị công an chặn đường, bắt giữ ở Nghệ An
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Dần d cc người dn trong nước đ hiểu rằng
Vẹm Gộc 01:16:29 AM, Jul 27, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Muốn sống cn th phải đấu tranh cho tiếng ni của mnh của người dn
mnh, của quốc gia mnh d rằng cc điều ny phải trả mốt gi đắt c khi
phải lao vo vng t tội hay c thể bị Đảng thủ tiu nhưng họ chấp nhận
*&* Hoan h *&* Bravo
Tin Việt Nam