vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 21, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7869 ra ngày 26/07/2017:
  Tin Việt Nam
Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị tuyên 9 năm tù, 5 năm quản chế
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
4. Hăy đ6ú tranh cho Dân chủ, nhân quyền, Tự do...
Bim Bip1 08:14:21 PM, Jul 26, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đó là lời đường mật của bọn CS phản gián, Việt tân, chống cộng cuội sẽ đưng sau lung và cái ǵ sẽ đến, lúc hối hận th́ đă nằm trong rọ của chúng rồi...Chống cộng that cần phải sang suốt . Ngay tại San Jose này cũng đang bị tên việt gian Nguyễn Tâm đă chơi bài ba lá, đem Nghị quét cơi trên 3.8 này, đên phút cuối là cũng c̣n loè, tên việt gian Pham Hữu th́ loè rang Nghị quét thối tha này cấm L1 cờ máu của CSVN trên khắp nơi của Thành phố San Jose, c̣n việt gian Nguyễn Tâm th́ đi từ Bắc cali đến Nam Cali chày cố , ngay cả bây giờ hắn cũng loè là Nghị quét thối tha của hắn cũng cấm lá cờ máu CSVN không được mười th́ cũng đươc năm phần, rút cuc Sư Thật cái Nghị quét thối này chả chống được chỗ nào trên khắp Thành phố San Jose này, ngay trong cơ sở và cả đến nhân viên Thành phố cũng có thể trung7 bày phô trương lá cờ này ngay tai nơi họ làm việc..
1. Hăy đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do, thế giới sẽ đứng sau lưng bạn
Vẹm Gộc 06:17:03 PM, Jul 26, 2017 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Các nhà đấu tranh cho Nhân Quyền trong nước, cứ cho rằng họ là "VietCong"
*&* V́ họ sinh ra dưới lá cờ Đỏ sao Vàng mà họ giám tranh đấu cho Dân
Chủ Tự Do đ̣i quyền được b́nh đẳng tôn giáo *&* Con tại hải ngoại này
*&* Như San Jose đây th́ chỉ v́ lá cờ VNCH là cờ Vàng 3 sọc Đỏ được
chính danh treo vào cột cờ thành phố trong các dịp lễ lớn *&* Thế mà
cũng bị mắng nhiếc nhở cả nước miếng vào lá cờ Vàng *&* Chỉ v́ cho rằng
cờ Đỏ như vậy sẽ được quyền treo tại bất cứ nơi nào trong thành phố *&*
Ngoại trừ cái cột cờ SJ-Cty kia là không được treo cờ Đỏ *&* Thế là đái
ỉa vào mặt nhau cả mấy tháng nay *&* Khi bị gọi ra hầu ṭa th́ mới oang
lên rằng "Tôi không biết tiếng Mỹ" *&* Không biết tiếng Mỹ mà lại cứ
đ̣i cạy cục khều bới cái nghị quyết 3.8 ǵ đó kia ra *&* Hay thật, tài
thật *&*
Tin Việt Nam