vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 22, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7867 ra ngày 22/07/2017:
  Tạp ghi
Từ Chelsea Clinton ăn cắp văn đến Ngô Bảo Châu phản động!?
Tuyết Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Chuyện Nhớn như thế ny m Tuyết Lan lại bỏ st...Thật đng trch !!!
Bim Bip1 04:00:28 PM, Jul 22, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau đy l chuyện Nhớn về " Việt gian Nguyễn Tm ' .Knh mời qu vị vo Link sau hầu biết hnh vi của tn ny....:
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16214:xng&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
2. Dy mới l chuyện sau cng của Cộng đồng VN Bắc California.
Bim Bip1 02:20:22 PM, Jul 22, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Knh mời qu vị vo Link sau để thấu triệt của " việt gian Nguyễn Tm "về hnh vi v lim sỉ của tn ny đối với những người c lng, bị hắn vu khống...
http://tieng-dan-weekly.blogspot.com/#!/2017/07/nguyen-tam-van-la-con-nguoi-bat-xung.html