vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 18, 2018
Kích thước font chữ:


Số 7867 ra ngày 22/07/2017:
  Tin Việt Nam
Việt Nam trong tầm ngắm của du khách Trung Quốc
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Hay lắm
quyduong2016 12:44:02 AM, Jul 24, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Việt Nam đất nước anh hng.....^^
Trung Quốc l nước nửa khng nửa đin.
Việt Nam đang sống bnh yn.
Trung Quốc đừng c lm phiền Việt Nam.
Trung Quốc đng dn ton cỏ rc.
Việt Nam lc đc ton siu nhn.
Việt Nam cưỡi rồng bay trong gi.
Trung Quốc cưỡi ch sủa:"gu" "gu".
Thi Lan hỏi n đi đu.
N cười, n bảo:" đi hầu Việt Nam"
cổng trục
1. Trung Quốc v Việt Nam
quyduong2016 12:42:41 AM, Jul 24, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Việt Nam đất nước anh hng.....^^
Trung Quốc l nước nửa khng nửa đin.
Việt Nam đang sống bnh yn.
Trung Quốc đừng c lm phiền Việt Nam.
Trung Quốc đng dn ton cỏ rc.
Việt Nam lc đc ton siu nhn.
Việt Nam cưỡi rồng bay trong gi.
Trung Quốc cưỡi ch sủa:"gu" "gu".
Thi Lan hỏi n đi đu.
N cười, n bảo:" đi hầu Việt Nam"https://congtrucgiatot.com/
Tin Việt Nam