vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 22, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7829 ra ngày 27/05/2017:
  Linh tinh
Những chính trị gia gốc Việt (Phan Hung)
Bài Trên Net
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1.
thienngon 09:14:43 AM, May 28, 2017 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Một bài viết rất đầy đủ các nhận định chính xác về thời cuộc Hoa kỳ từ sau ngày bầu cử. Tôi chưa từng được một bài phân tích, nhận định hay như vậy dù cũng có nhiều người viết tôi rất ngưỡng mộ. Xin cám ơn tác giả, rất tiếc tôi chưa biết nhiều về tác giả Phan Hung có thể v́ tôi chưa bao giờ đọc Vietnamdaily. Ước mong bài viết này được phổ biến rộng răi đến với mọi người VN hầu giúp khai thông một vấn đề làm phân hoá nhận thức của nhiều người.