vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 17, 2020
Kích thước font chữ:


Số 7784 ra ngày 25/03/2017:
  Linh tinh
Vụ án ám sát 5 ký gỉa Việt Nam tại Hoa Kỳ đã bị đông lạnh 35 năm qua – hôm nay được nấu sôi trở lại.
Phùng Nhân
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
39. Thằng thảo khấu Đỗ Thông Minh...
Hai Quan 09:20:44 AM, May 06, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tên này phải gọi nó là thằng thảo khấu v́ nó là tên đồng lập ra Băng cướp Việt Tân , ngay từ khởi thuỷ bọn chúng đă không đăng kư là cố t́nh cướp những số tiền lạc quyên " Bịp bợm " làm của riêng cho bọn chúng, vậy mà tên đồng Sáng lập này lại cố chày cối là không biết...Đ m thằng ba xạo. Rồi việc đổ bể th́ nó lại chối rằng nó đă ra khỏi Băng cướp này, có ǵ làm bằng chứng...hả thằng thảo khấu ? Đ m mày đừng có chối !!! Sau những tố giác của Ông Nguyễn Thanh Tú, quá rơ Ràng là Băng cướp Việt tân này là một " Băng cướp ", không phải là một đảng phái Chính trị, vậy mà thằng thảo khấu này đă cố t́nh chầy cối cho là bọn chúng là một đảng phái chính trị ...SIC ! với thằng khốn nạn thảo khấu Đỗ Thông Manh này...Thât là một ên Vô Liêm Sỉ đội lốt người Tỵ nạn...
38. Mả Mẹ hai Chuột Công Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh Chí Choe " Tung Hứng "...
Hai Quan 02:30:41 PM, May 05, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Diều chỉnh Link của góp ư 37, mời quí vị vào Link sau :
http://www.baocalitoday.com/breaking-new/nguyen-thanh-tu-di-tim-cong-ly-ma-lam-nhieu-viec-phi-cong-ly.html
-Tổ cha thăng thảo khấu Đỗ Thông Manh, bọn Băng cướp chúng mày cảm thấy " Phi Công Lư " th́ bọn cướp chúng mày hay " Thưa Kiện " đi ? Sao im như " Hến " vậy hả thằng " Thảo Khấu ĐỖ THÔNG MINH ?
37. Mả Mẹ hai Chuột Công Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Minh Chí Choe " Tung Hứng "...
Hai Quan 12:59:29 PM, May 05, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kính mời Quư vị vào Link sau để ngh hai chư6t cống Nguyễn Xuân Nam và Đỗ Thông Manh chí choe " Tung Hứng "...:
http://www.baoalitoday.com/breaking-new/ngyen-thanh-tu-di-tim-cong-ly-ma-lam-nhieu-viec-phi-cong-ly.html
- Chuột cống Đỗ Thông Manh chày cối là đă rut ra khỏi bang cướp Việt tân, có ǵ làm bằng chứng không? ĐM Băng cướp này mà cho mày rời khỏi chúng một cách êm ả ? Đỗ Thông Manh , mày xạo quá cỡ...Đúng là thằng khốn nạn, lừa bịp để mà song...
- Đỗ Thông Manh, mày đừng lôi kéo chuyện đi t́m công lư cho cha của Ông Nguyễn Thanh Tú vào con đường chính trị " Ma " dơ bẩn của mày, chúng mày là bọn khốn kiếp, lừa đảo niềm tin của đồng hương rồi nói phét, lừa đảo để ăn trên ngồi tróc thiên hạ, đồ vô liêm sỉ..chúng mày mà nghĩ ǵ đến đất nưốc, chúng mày làm lợi cho Cộng sản th́ có...Hai thằng khốn kiếp..Đ.M bọn chúng mày...
36. Từ thằng Nguyễn Tâm đến Chuột cống Vũ Văn Lộc vểnh lỗ tai chúng mày mà nghe Ông Tuấn Trần...
Hai Quan 08:18:25 PM, May 02, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bọn Chuột vùng Bắc Cali như Vũ Văn Lộc ...v.v cùng tên cướp tiền than chủ minh là Nguyễn Tâm hay vào Link sau mà nghe lời phát biểu của ông Tuấn Trần ...:
http://www.youtube.com/watch?v=DRIFx-urlSo
35. Đ M thằng tội phạm Nguyễn Tâm Không muốn biết Sự Thật ...
Hai Quan 08:24:18 PM, Apr 30, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thằng Tội phạm Nguyễn Tâm không muốn biết Sự Thật trong cuộc họp báo của ông Nguyễn Thanh Tú tố giác bọn khốn của Băng cướp Việt Tân vào ngày April/29/2017 tại ngay cạnh nhà thằng Thảo khấu Hoàng Cơ Định...V.V.v́ hắn ta " Ngưu tầm Ngưu, Mă tầm mă "...phải không Chuột cống Vũ Văn Lộc, Nguyễn Khắc B́nh, Nguyễn Xuân Namk, Đỗ Vẫn Tron, Nguyễn Tấn Thọ ( Bưng bô a xâm Janet Ng , Thằng "Buôn vua " Huỳnh Lương Thiện...v.V
34. Tội phạm Nguyễn Tâm không biết phân biệt giữa Đảng phái Chính Trị và Băng cướp Việt tân...
Hai Quan 12:46:16 PM, Apr 30, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trong cuộc phỏng vấn của Phố Bolsa Tv, tội phạm Nguyễn Tâm đă không biết phân biệt giữa Đảng phái Chiónh trị và Băng cướp Việt Tân, rơ rang như hai với hai là bốn Băng cướp Việt tân (Chính/trẹch hướng) khởi thuỷ và cho đến nay qua sự tố giác của Ông Nguyễn Thanh Tú là bọ Thảo Khấu ( Khủng bố, giết người...v.v )th́ hắn 9 Nguyễn Tâm vẫn cho chúng là một đảng phái Chính Trị.Thiệt hết biếc với tên Vô Liêm Sỉ Khốn nạn này...
33. Nguyễn Tâm Ḷi Mặt Chuột...
Hai Quan 09:21:35 AM, Apr 30, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trong Cuộc Họp báo của Ông Nguyễn Thanh Tú, con trai cố kư giả Đạm Phong th́ tên Tội phạm Nguyễn Tâm không dám có mặt trong buổi họp này và đă nhờ Nghê Lữ chuyển yêu cầu của hắn cho Ông Tú là hay bỏ qua chuyện Băng cướp Việt tân khủng bố , cướp tiền của bá tánh đồng hương Tỵ nạn. Sau cùng th́ Nguyễn Tâm cũng ḷi ra là con Chuột cống cho bọm cướp này.Đúng là tên Vô Liêm sỉ...
32. Bọn Chuột Công Bắc Cali Trốn Lỗ Nào Vậy ?
Hai Quan 04:26:43 PM, Apr 27, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bọn Chuột Cống Bắc Cali( Vũ Văn Lộc, Nguyễn Xuân Nam, Đỗ Vẫn Trọn, Huỳnh Lương Thiện,Nguyễn Tấn Thọ ( bưng bô a Xẩm Janet NG ), đấm bóp Phạm Đức Vương, bù nh́n Phạm Hưu Sơn, tẩu tướng Nguyễn Khắc B́nh...v.v, sao im re bà rè vậy ? Kêu chí choé c̣ mồi cho Băng cướp Việt tân đi chớ !!! Đúng là bọn Chuột Cống hô ŕnh...Đ M bọn chúng mày !!!
31. Cá " Băng Cướp Việt Tân " cố vùng vẫy ....
Hai Quan 04:54:25 PM, Apr 26, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chúc mừng Ông Nguyễn Thanh Tú, con trai Cố Kư giả Đạm Phong đă đạt thành ư muốn, Băng cướp Việt tân sau cùng cũng phải lộ diện ...Kính mời bấm vào Link sau :
http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/dang-viet-tan-kien-con-trai/
30. Băng cướp Việt Tân Như Con Cá Nằm Trên Thớt !!!
Hai Quan 02:11:59 PM, Apr 11, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Họ Hàng Chuột Cống Vùng Bắc Cali Trốn Kỹ Trong Hang, hệ thong Calitoday và Hệ Thống Viên Thao sao hèn thế, im re...Chuột cống Vũ văn Lộc, Nguyễn Xuan Nam, Đỗ vẫn Trọn, Phạm Đức Vượng Phạm Hữu Sơn, Đỗ Hùng, Huỳnh Lương Thiện, Vũ Huynh Trưong, Nguyễn Tấn Thọ, Sẩmphồ Janet Ng, Nguyễn Tấn Thọ, Nguyễn Khắc B́nh, Nguyễ Tái Đàm, Hoàng Cơ Định Hoàng Thế Dân, trần Diệu Chân, Lư Thái Hùng, Hoàng tứ Duy, Đỗ Hoàng Điềm...sẽ bị sốt rét mà thôi.
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15023:ca-nm-tren-tht-&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
29. Băng Cướp Việt Tân, Nó Như Thế Này...
Hai Quan 08:52:37 PM, Apr 08, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Băng cướp Việt Tân có bộ năo là " Ăn Cướp " với bộ mặt có khi là VNCH, có khi là Cộng Sản... hợp với hoàn cảnh lừa bịp, khủng bố, giết người...V.V. Hễ ai tố giác bọn chúng th́ chúng lại cứ đổ riệt cho là Việt cộng...chảng hạn như con chuột nhắt thối tha Loll Nguyễn...Nguyễn Tái Đàm tuyên bố mới đây trong cuộc phỏng vấn của tên Nguyễn Xuân Nam của Hệ Thống Calitoday.
28. Tiếp Tay cho VC ?????
Loll Nguyễn 03:25:44 PM, Apr 08, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ư của VC bênh vực và đóng đinh Việt Tân gọi Việt Tân là KHỦNG BỐ gióng như ông nội chúng ở WC Ba Đ́nh là được. Rất tiếc đă phí lời vói cái bọn KHỈ ĐỎ ĐIT VC con ở Mỹ này
"27. BĂNG CƯƠP VIỆT TÂN NGUY HẠI HƠN VIỆT CỘNG"" đă NÓI LÊN TẤT CẢ
Bọn sắp sửa hay có ư dịnh họp báo của Tú đẻnghe tuyên truyền chửi bói Việt Tân 'NGUY HẠI HƠN VIỆT CỘNG" của tên cs con ṇi cháu gióng th́ xin cứ việc ...
27. Băng cướp Việt Tân nguy hại hơn là Việt Cộng...
Hai Quan 01:59:44 PM, Apr 08, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thật t́nh mà nói băng cướp Việt tân không tha một ai, miễn sao chúng lừa bịp, khủng bố ...v.v miễn sao chúng cướp của bá tánh làm của riêng cho bọn chúng mà thôi, nguy hiểm hơn nữa là chúng là những con chuột cống chui rúc trong bá tánh hầu cắn nát bá tánh ( Cộng đống Tỵ nạn mà thôi ), phải không chuột nhắt Loll Nguyễn ?
26. Đả đăo CS !!!
Loll Nguyễn 10:04:05 PM, Apr 07, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Hội thảo này từ 2015 đem ra khơi lại .ôi chao VC ơi ,DLV ơi HQ ơi ,Nó củ rồi , Hăy cập nhật mới hơn ...Thật là quỉ quái 2 năm sau (15/17) đưa ra điêm khơi đầu như vậy là ư ǵ hay hỉ là ngu muối khôngcó ǵ mới được cái đầu óc đây cứt khô đem lên đay dẻ ḥng kích động hạ bệ người chống cộng . Nhớ là VNNB là người QG đó nghe !
Càng viết cang lộ mặt con cháu quỉ hô ly.
Chúng tôi KHÔNG CHẤP NHẬN CS len lỏi vào đây gây xáo trộn CS ,gaaychia rẻ và công khai... >>
xem toàn bộ
25. Nói có sách, mách có chứng !
Hai Quan 04:03:50 PM, Apr 07, 2017 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Toàn bộ buổi Đấu tố của họ hàng chuột cống băng cướp Việt tân tại vùng Bắc Cali này, xin mời vào Link sau để biết rơ những con chuột cống này :
http://www.youtube.com/watch?v=eG2RHMozJjA
24. 30/4 năm nay THUA keo nữa?
Loll Nguyễn 02:59:56 PM, Apr 07, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1/NQ của Tâm Búi tó cấm cờ đỏ là chuyện củ.copie lại (của cựu PTT Madison) đẻ kiếm phiếu,nhất là bị tên ĐVTrọ tố là "giáo thiệp" vói VC (N Mạnh đă bị cho ra ŕa ,nay mai đến lượt NT?) Nhưng NQ với ư nghĩa vẫn đúng như người TNCS ủng hộ.Kẻ phản bác NQ này nếu không nói là VC th́ cũng là DLV của chúng mà thôi.Điều này cho tháy sự dánh giá về góp ư của Loll N. là của DLV...
2/NT Tú là nhân vật như thế nào mà tuyên bố họp báo ỏm tỏi ? Người QG chân chính chác KHÔNG THEM... >>
xem toàn bộ
23. Truyền H́nh Viên Thao và Truyền H́nh Calitoday sao hèn thế ?
Hai Quan 04:49:46 PM, Apr 06, 2017 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau cuộc họp báo của Ông Nguyễn Thanh Tú, con trai Cố kư giả Đạm Phong đă mở cuộc họp báo tại Westminster, Nam Cali vào ngày Mar/17/2017 đă tố cáo thẳng và chứng minh băng cướp Việt tân, Hoàng Cơ Định là thủ lănh K9 đă ra lệnh bắn chết bố ông ta là Cố kư giả Đạm Phong; hơn nữa ông Tú củng là nạn nhân chính sống của băng cướp Việt tân. Trước đây trong buổi đấu tố phim " Terror In Little Saigon ", Đỗ Vẫn Trọn của Hệ thống Viên Thao, Nguyễn Xuân Nam của Hệ thống Truyền h́nh Calitoday đă hung hăng con bọ xít là phải làm cho lớn chuyện và c̣n đ̣i thưa PBS...Sao bây giờ hèn thế, co ro như những con chuột t́m lỗ để chui, dám lên tiếng không ? Đồ hèn....
22. .. "21",,,,,
Loll Nguyễn 11:14:53 AM, Apr 06, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
NV búi tó NTaam chỉ là "tân trang " lại NQ mà ai cũng kư ,dù biết là trùng lắp v́ sợ cái ghế của minh lung lay ! NV búi tó (bị ĐVT tố cáo là thân cộng )cũng chỉ vi lá phiếu. Đẻ hổ trợ nên đă cho vời lại nưng khuôn mặt quậy phá củ như Đ D Quế, Cao thj T́nh (thời Licardo lên làm TT, CT T́nh dả có "âm mưu " ǵ mà licardo v́ "hải" người Việt (thông qua vụ Madison nên chấp nhận >Măi có người biết chuyện ,can ngăn không lại :TTC?SJ lại nổi lên sóng gió một lần nữa).
Cũng nhắc lại là đanh giác bài viết của người góp ư KHÔNG quan trọng mà nên STOP lại v́ bài viết đi quá sự bênh vực NT Tú ,đóng đinh VT của PN đă qua rỏ,KHÔNG CẦN PHẢI ĐEM đề tài khác ra dẻ viết ở đây "CHO LẠC ĐỀ"
Tuyên truyền cho VC nên viết bài chủ như PN ,NT Tú hay Ngủ quỷ (Tiếng Dân /Tin Paris) th́ HAY HƠN.
Xin chấm dứt ở đây !
21. Bênh VC (II)
Loll Nguyễn 11:02:13 AM, Apr 06, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nghi quyết cờ vàng và câm VC đi tham quan hay tiếp đón phái đoàn VC hay cấm cờ SJ đă có hồi Cựu TT Ma v́ koong thể cấm VC qua Mỹ khi Mỹ là nước tự do ,VC đang ở đày trong thành phố ,có cả những tên QG hướng theo Công ,như NP Hùng ,NN Lập và một số quậy PG trước 75 ,một số giả danh chông Cộng được VC đưa qua Mỹ và Mỹ nhận chúng (Tiếc là Trump lên làm TT nên Mẹ Nấm đă được thả (vói ư định có lẻ cho qua Mỹ) nhưng nay Mỹ khó khăn hơn trước nen bị bắt lại. M Nấm cung chống VT ,đ̣i kiện VT dử dội y chang VC và bọn Phùng Nhân
20. Bênh VC?
Loll Nguyễn 10:18:43 PM, Apr 05, 2017 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
cờ-rít Lê là thăng nào,đáp trả làm sao và dáp trả cài ? NQ của ngbui tó chỉ là laajpj ;llaij cái đă có từ thờ Madison vafddax có trước khi Madison hết nhiệm kỳ.Chỉ có không treo cờ cs bất cứ đâu ,c̣n ngoài ra không tiếp đson phái đoàn CS .Đúng là NV búi tỏ rảnh quá và bọn quaajayj SJ không có chuyện ǵ đẻ quậy nữa nên mói ngáp dài ,đưa cái NQ đă có ra viết lại ,xào tới xào lui mất htif giờ nhwung vói mục đich kiếm phiếu ,hơn nữa CÓ thêm 01 NQ CXAASM nữa cung TỐT...
Vậy thằng Tờ -rít LÊ và HQ việc... >>
xem toàn bộ
19. BBC Tiếng Việt viết rất rơ ràng như sau ...
Hai Quan 01:51:11 PM, Apr 05, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
- San Jose đă trở thành thành phố đầu tiên trong vùng Vịnh San Francisco chống treo cờ đỏ Sao vàng TRÊN CÁC CỘT CỜ THÀNH PHỐ.
- Trước đây thành phố Westminster đă thông qua một Nghị quyết tương tự, NHƯNG CHỐNG VIỆC CỜ ĐỎ TRONG TOÀN THÀNH PHỐ NÀY.
Nghị gian Nguyễn Tâm, Diệp Thế Lân, Phạm Hữu Sơn, Vũ Huynh Trưởng, Nguyễn Hồng Khanh, Đỗ Doăn Quế, Nguyễn Tái Đàm, Nguyễn Trong Nhi, Nguyễn Xuân Nam, Phan Quang Nghiệp, Cao Thị T́nh...v.v.c̣n căi chày căi cối cho sự lừa bịp nguyện vọng của Đồng hương tỵ nạn Cộng Sản tại San Jose này nữa hay không?
Hăy đứng lên đ̣i Hội đồng thành phố phải sửa đổi lại cái Nghị quét cà chua 3.8 mà HĐTP cà chớn đă ủm bà la trước đây...
18. lại DLV lên án !
Loll Nguyễn 10:44:58 AM, Apr 05, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
NQ3.8 PHẢI NÓI là không có ǵ MỚI.NQ Cờ vàng và câm VC treo cờ đỏ hay TP không tiếp đón VC tới SJ đă có khi cựu PTT Madison c̣n tai chức.Chụp choMa cái mũ CS hay thân cộng hay có cảm t́nh vói VC chính là những thằng CS đội lốt QG. Ngày nay lộ diện cs vẫn vào TTC dù bị tố cáo có bằng chứng và b/c M. làm NQ đẻ kiếm phiêu ! Vậy NXNam nói Đoàn kết th́ đoàn kêt cái chi khi đưa những tên quậy như VT Đản ,Đ D Quế lên đẻ "gom tiền làm ĐH Đ̣an kết chống cộng" TƯNG ? 42 năm chông cộng chỉ... >>xem toàn bộ
17. Chris Lê đáp trả như gáo nước lạnh tạt vào Diệp Thế Lân ...
Hai Quan 03:55:00 PM, Apr 04, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trong cuộc phỏng vấn của BBC Tiếng Việt bàn về Nghị quét cà chua 3.8 do tên Nguyễn Tâm và Nguyễn Mạnh bày tṛ và được HĐTP Cà chớn ủm hộ ...Diệp Thế Lân th́ chày cối về việc ủm ba la Nghị quét này và cố bào chữa cho hành vi láo lếu của người Nghị viên của hắn ta...Ông Chris Lê đă đáp trả với tên oắt con Nghị viên chống cuội này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt chuột của hắn hầu làm cho hắn tỉnh nhưng hắn vẫn cố chấp cố bào chữa và chày cối của về hành vi hắn đă đi ngược lại ư nguyện bày tỏ của cư dân trong Nghị quét cà chua này...
16. Diệp Thế Lân Ḷi Mặt Chuột ....
Hai Quan 10:44:29 PM, Apr 03, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chỉnh lại Link của góp ư # 15, kính mời bấm vào Link sau:
http://www.youtube.com/watch?v=u8MjLm0zO6Q
15. Diệp Thế Lân Ḷi Mặt Chuột ....
Hai Quan 10:41:13 PM, Apr 03, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kính mời quư độc giả bấm vào Link sau nghe cuộc phỏng vấn của BBC Tiếng Việt bàn về Nghị quét Cà chớn 3.8 với Chris Lê và Diệp Thế Lân.Trong cuộc phỏng vấn này Chris Lê đă thành thật đi thẳng vào vấn đề hơn hẳn Diệp Thề Lân, tay này trả lời ḷng ṿng và lộ hẳn bản chất không thành thật về Nghị quét 3.8 này...Ḷi mặt chuột rồi, chỉ bốn năm thôi ...
http://www.youtube.com/watch?v=ư;MjLm0zO6Q
14. Bốn Con Khỉ Giả Nhân !!!!
Hai Quan 10:49:01 PM, Apr 02, 2017 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kính mời quí vị độc giả hăy bấm vào Link sau để xem rơ mặt bốn con khỉ giả nhân " Phân hoá Cộng đồng ":
http://www.youtube.com/watch?v=oDHUk8DYctQ
Sau đây là những lư do chính đáng mà bốn tên khỉ giả nhân cố t́nh phân hoá cộng đồng hơn là bôn chúng hô hào cuội " đoàn kết ":
1) nơi chúng đang sinh hoạt đă xảy ra những chuyện như sau mà bọn chúng cố t́nh tảng lờ, cổ vũ cho bọn khốn, vu khống, xuyên tạc cho các nạn nhân....Chảng hạn như bộ phim " Little in Little Sàig̣n ", nạn nhân chính là... >>
xem toàn bộ
13. Về tác giả bài chủ
Loll Nguyễn 08:24:28 PM, Apr 02, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1/bài viết cung một RUỘT vói NT Tú .
Bài này mươn cuộc hop báo của Nt Tú đẻ hỏ trợ cho Tú và thêm vào nhiều kẻ bị giết khác..kể cả vụ cháy nhà ,bị đánh và cả cụ một thiếu tá "thần hồn nát thần tính " vừa chửi vừa run chay qua hawai trốn "sát thủ " được coi là chuyên nghiệp cúa VT.VC không khinh sao được ?Thua T.tá bay ĐVA chủi tay đôi với chức sắc VT mà vẩn sông nhăn nay đả 90 tuổi ( 01 trong ngũ quỷ quậy nát ĐBTN (TD(SJ) TIN Paris/)ĐVT (MYGPMNVM .ngoai vi CS BV).C̣n ĐNY +NV... >>
xem toàn bộ
12. Chống cộng hay chào thua cộng ?
Loll Nguyễn 07:41:58 PM, Mar 31, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Khi Không có Lito SG th́ VC rờ ót (ls ngụy) nay đả có litoo SG vói cái mả lớn trên Story ,vậy mà VC vẫn họp báo công khai và người sợ rờ ót lại đến ủng hộ hắn.
VC lông hành qua văn nghệ (hát ḥ cải lương ,phim ảnh),viết báo hạ nhực cờ vàng (cờ ba que ,tay sai bán nước ) và "ăn cắp" bài hát VC thành quốc ca(VNCH)..(Có tên dẹp cờ vàng và cả cờ Mỹ (trên đất Mỹ là dất TN) đẻ làm vui ḷng con văn công vc.Nhưng Nó chưa vừa ḷng ,phai xây đít lại vói cờ vàng mới đúng . Bọn VNCH im... >>
xem toàn bộ
11. Nguyễn thanh tú , con cờ của AI?
Loll Nguyễn 07:04:00 PM, Mar 31, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
(tổng hợp ư kiến vài phản hồi viên trên ĐCV sau khi phim Teror in littlr SG được pbs chiếu vói sự công tác của Tony Nguyễn.
Vậy Tony Ng. là Ai? Là SV VC du học trước 75 ,năm nay khoảng 45 tuổi.bạn của tên Dương trọng Lâm,cố vấn cũng như t́m nguồn tài trợ ở VN cho kư giả Mỹ đài PBS thực hiện phim này. Phim chưa công chiếu nhưng VN đả có bài điểm phim và phê b́nh.
Sau đó NT Tú được cho chường mặt ra xung là con NĐPhong t́m công lư cho cah. Nhưng luận điệu của
hăn càng... >>
xem toàn bộ
10. Cầu được ước thấy!
Hai Quan 03:27:03 PM, Mar 31, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Những con chuột cống Phát Bùi, Xẩm phồ Janet Ng, Vũ Văn Lộc, Phạm Đức Vượng, Phạm Hữu Sơn, Tè bậy Vũ Huynh Trưởng, Đỗ Vẫn Trọn, Nguyễn Xuân Nam, Đỗ Hủng, Nguyễn Tấn Thọ ( bưng bô xẩm phồ J. Ng), Huỳnh Lương Thiện...v.v được toại nguyện rồi nhé!!! Chlnh họ hàng Chuột chúng mày đă muốn Truyền thông, báo chí và Thưa kiện, nay Ông Nguyễn Thanh Tú, con trai Cố kư giả Đạm Phong cho bọn chúng mày toại nguyện; bọn chúng mày hăy cố ḅ lết tới cuộc họp báo từ 1pm dến 3pm vào ngày 29/April/ 2017 , nhớ vào Link của góp ư #8 để biết rơ địa điểm buổi họp báo. Bọn chúng mày đừng trốn chui, trốn nhủi như Bùi Phát đă trốn mất tiêu trong buổi họp báo 17/Mar/2017 tại Westminster, Nam Cali, chính chuột cống Bùi Phát là kẻ sửa soạn cho buổi họp báo này. Chúng mày đừng trốn như Bùi Phát và Nguyễn Xuân Nghĩa nhé!!!
9. (-1)?
Loll Nguyễn 05:33:16 PM, Mar 30, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
NT Tú trong 35 năm KHÔNG SINH HOẠT CĐ ,trốn kỹ và chỉ khi tên SV VC cộng tác vói PBS (đằng sau là ai ? VC?)th́ Tú ló mặt la hét hổ trợ đ̣i "đi t́m công lư cho cha " .Nhưng 35 năm đó hắn ta làm ǵ ở đâu và lập trường thế nào vói QG /CS th́ chẳng ai biết.
Đi t́m công lư cho Cha nhứng khi có chứng cớ trong tay ,biết cả tên giết CHA hắn mà hắn không chịu đưa cho Mỹ điêu tra bỏ tù kẻ giết người (như nv b.tư) v́ CĐTN ở đây không là và không có một chính phủ đẻ xét xử cho hắn ta .
C̣n... >>
xem toàn bộ
8. Ông Nguyễn Thanh Tú đội bom bi lên đầu tên thủ lănh K9 và bọn bám đít Băng Cướp tại San Jose.
Hai Quan 02:00:15 PM, Mar 30, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bọn bám đít Băng Cướp Việt Tân như Thủ lănh K9 Hoàng Cơ Định, Chuọt cống Vũ Văn lộc, Nguyễn Xuân Nam, Phạm Đức Vượng, Huỳnh Lương Thiện, Nguyễn Tấn Thọ ( tà lọt a xẩm có mùi nước mắm Janet Ng ), Đỗ Vẵn Trọn ( méo), Phạm Hữu Sơn, đái bậy Vũ Huynh Trưởng ráng mà cố lết tới buổi họp báo của Ông Nguyễn Thanh Tú vào ngày 29/April/2017, bấm vào Link sau sẽ biết ngày, giờ, địa điểm của buổi họp báo này, bảo đảm xe cứu thương sẽ chờ đón bọn chúng bay :
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14853:th-mi-tam-d-bui-hp-bao-ca-nguyn-thanh-tu-con-rai-c-ky-gi-m-phong&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
7. .....
Loll Nguyễn 12:21:12 PM, Mar 30, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
....Trong danh sasch trên,có tên đvtoại (MTGPMHVN)
DTLaam con T/T VNCH du học theo cộng .năm mà đồng bào TNCS chân ướt chân ráo tới Mỹ vói nổi buồn lo cho gđ c̣n kẹt lại,không biết c̣n gặp lại không (nhớ tới di cư 54)và tinh thần chống cộng c̣n cao ngất,th́ tên này ra báo cổ vỏ và tuyên truyền cho CS. Bị bắn chết và người ám sát đă ở tù .c̣n các kư giả kasc như lt,nđp viết báo t́m đủ mọi cách chống VT lúc đó hô hào chống cộng và được hưởng ứng rất nhiều.Vậy chúng là ai ? (nhớ... >>
xem toàn bộ
6. Về tác gỉ bái viết trên ...
Loll Nguyễn 07:57:52 AM, Mar 30, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bài viết trên không mang tính khách quan ,,dù tác giả có biện nạch là vô tư.
trong 5 kư giả bị giết t́ có 01 kư giả là sinh viên du học thời VNCH có khuynh hướn CS ,Sau 75 ra váo đẻ tuyên truyền cho chiến thắng VC ở miền Nam ,đăng các thông cáo và bài vở ủa VC. Bị giết và người giết đả bị bắt,bị tù. Người YNVN lúc đó coi như "anh hùng .
Trong danh sách có tên Đoàn văn Tại
5. chuyện 35 năm trước ...
Loll Nguyễn 01:05:11 AM, Mar 30, 2017 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
hải ngoại ....chống cộng hay theo cộng ?VC : Việt Tân là Khủng Bố
HN : VT là Khủng bố
VC=HN hay VC trong và ngoài cung đoàn kết 01 ḷng như nhau ,chống đảng chống cộng .
NT Tú trong cuộc họp báo vói tư cách của 01 tên cs hay thân công ,giả danh là "t́m công lư cho cha " (ai chứng minh hăn là con ? Và bao năm nay ,từ ngày tên chống phá VT chống cộng ầm ỉ trên báo bị GIẾT.hăn ở dâu làm ǵ và ai biết lập trường chính trị của hăn hôm nay ?
"Đi t́m công lư cho cha" nhưng thật ra là đóng đinh Viêt Tân chống cộng... >>
xem toàn bộ
4. Đây là Con Chuột Cống Vũ Văn Lộc, Đỗ Hùng.....V.V
Hai Quan 03:22:31 PM, Mar 27, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Điểm nổi bật trong cuộc họp báo của Ông Tú lần này, ông ta cũng tố đích danh hung con Chuột Cống Như Vũ Văn Lộc, Đỗ Hùng, Nguyễn Xuân Nam ...V.V là những con chuộ cống nối giáo cho Băng thảo khấu khốn nạn Việt Tân đă cố t́nh cắn rách nát Cộng đồng Tỵ nạn Hải ngoại. Chuột cống Hoàng Cơ Định, Vũ Văn Lộc chác ứa gan, tức ói mói nói không ra lời, coi chừng bị nhôùi máu cơ ti à nha !!! Phải không Chuột cống Vũ Văn Lộc ????
3. Điểm Son của Ông Nguyễn Thanh Tú .
Hai Quan 04:28:26 PM, Mar 26, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Điểm rất đáng khen của Ông Nguyễn Thanh Tú trong cuộc họp báo ngày Mar/17/2017 là đă chúng minh rất rơ là Băng cướp Thảo khấu Việt Tân đă không phải là Đảng Chính trị; đồng thời Ông Tú cũng tố Đich danh Hoàng Cơ Định chính là Thủ lănh bọn Ám sát, khủng bố , giết người K9, kẻ đă ra lịnh Thủ tiêu ( Execution ) bố Ông Tú tại nhà của Cố Kư giả Đạm Phong. tên Chuột cống Vũ Văn Lộc thấy có đúng không ? Hết c̣n chui lỗ nào rồi phải không ?
2. SBTN và Calitoday Lúng Túng thấy rơ.....
Hai Quan 04:13:32 PM, Mar 25, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kể từ khi biết Ông Nguyễn Thanh Tú mở cuốc họp báo Mar/17/2017 tại Nan Cali, hai đài SBTN và Calitoday đă lung túng thấy rơ, không có những tin ǵ tiếp theo, nhất là SBTN cũng có mặt trong buổi họp báo này mà cũng chẳng dám đưa tin về buổi họp này...Trúc hồ, Nam Lộc ,Trịnh Hội , Thuỳ Dương, Đỗ Phủ, Nguyễn Anh Tuần, Trần Trung Dũng , Phát` Bùi chắc ăn không ngon, ngủ không yên với sở thuế IRS đang sờ gáy...Toi đời thôi !!!!
1. Vũ Văn Lộc, Đỗ Hùng, Phạm Đức Vượng, Nguyễn Xuân Nam, Đỗ Vẫn Trọn, Huỳnh Lương Thiện, Nguyễn Tấn Thọ...v.v c̣n lỗ nào &#
Hai Quan 01:06:31 PM, Mar 25, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nhất là tên Vũ Văn Lộc chuyên viên viết lách bậy bạ, hắn chuyên môn bịp mà thôi, những cuốn phim thuộc loại t́m ra thủ phạm do đài PBS là những cuốn phim rất ăn khách và nhiều người thích thú v́ đa phần là nhờ những cuốn phim này mà đă t́m ra thủ phạm của những án mạng tưởng như " Cold Case ",nhưng đă hâm nóng trở lại và kết cục là Thủ phạm vào nhà đá; vậy mà tên Lộc là một tên chưa bao giờ rớ tới phim và nhà quê chưa biết những cuốn phim như thế này của... >>xem toàn bộ