vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 22, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7764 ra ngày 25/02/2017:
  Tin địa phương
Sam Liccardo: Thành phố của tôi, tôi chịu trách nhiệm
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Phải Đ̣i Bồi Thường Từ Thành Phố !!!
Hai Quan 01:09:23 PM, Mar 02, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sam Licardo nhận lỗi chưa đủ mà Thành Phố Phải bồi thương thiệt hại vật chất cũng như tinh thần cho các nạn nhân trong vùng lũ lụt...Rất mong quư vị Luật sư có lươngh tâm hăy giúp những nạn nhân này hầu xoa dịu những niềm đau của họ v́ Những lỗi lầm mà Thành phố đă gây nên...Chân thành cám ơn...
2. Nguyễn Tâm nên bắt chước Sam Licardo....
Hai Quan 04:19:57 PM, Feb 25, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Mời Quư vị vào Link sau dể xem bài viết của Nhà Văn Kiêm Ái lột trần Nghị quyết 3.8 của Nguyễn Tâm và Nguyễn Mạnh đề xuất...:
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14430:kin-thi-xin-hu-nhng&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
1. Bầu nhầm người " Đầu môi chót lưỡi "
Hai Quan 10:13:35 AM, Feb 25, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xử dung lá phiếu không đúng cho nên quư vị phải lănh hậu quả mà thôi, ai can đảm th́ nhận phần lỗi, c̣n đứa không an đảm th́ chúng im tiếng và đổ này, đổ nọ mà thôi, toàn là " đầu môi chót lưỡi ", cuội mà thôi !!!Phải không Nguyễn Tâm ?