vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 19, 2019
Kích thước font chữ:


Số 7755 ra ngày 11/02/2017:
  Bình luận
Trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức - một tư duy của thế kỷ XXI Việt Nam
Đào Như
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Ánh sáng cuối đường Hầm
Juan D Ta 10:17:20 PM, Mar 08, 2017Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trong suốt nhiều Năm Hôm nay đă là 2017 mới t́m ra Ánh-sáng trong đường Hầm tối mù mịt Ông Cù Huy hạ Vũ nghe Ten va chức năng Kêu như sấm truyền Ông thuộc Gà ṇi Cộng-sản nhưng Ông chẳng hiểu ǵ CS cả, khi Ông c̣n ở VN Ông đă Phán ..hăy dep, bỏ Đảng CS khi Ông muốn đấu tranh với CSVN Ông cũng phải biết và nắm được cách hoạt động va cương lĩnh CSVN cho rơ Sức Ông đáng bao nhiêu mà đ̣i dẹp bỏ DCSVN trước Ông và sau Ông c̣n có cả Hai triệu ngưới Hải ngoại đ̣i... >>xem toàn bộ